Trækfærgerne; 22,9 km

Fra campingpladsens udkørsel drej til venstre ad cykelstien.


Kryds hovedvejen og fortsæt ad cykelstien.


For enden af cykelstien drej til højre ad Blåkildevej.


Cirka 600 m efter at have passeret bækken drej til højre ad markvejen.


Drej til venstre ad første markvej på venstre hånd.


Drej til højre og følg læhegnet ud til Tarmvej.


For enden af markvejen kryds Tarmvej og forsæt ad asfaltvejen Vestre Kyvlingvej.


For enden af vejen drej til venstre.


Inde i Lønborg drej til højre ad grusvejen Bakkevej.


For enden af grusvejen gå højre omkring kirken.


Fra kirkegårdens nordvestligste hjørne gå nedad bakken og kryds Skjernåvej.


Fra parkeringspladsen følg trampestien langs Skjern Å.


For enden af stien tag trækfærgen til Kalvholm.


Fortsæt ad stien til næste trækfærge.


Tag trækfærgen over til Pumpestation Nord.


Oppe ved pumpestationen drej til højre ad grusstien.


Kryds Lønborgvej og fortsæt ad stien.


Efter 3,7 km drej til højre henover Kong Hans' Bro (kommer I til en rød bom, som spærrer vejen, så er I gået lidt for langt).


800 m ad grusstien efter Kong Hans' Bro går I over endnu en bro; umiddelbart efter broen drej til højre ad trampestien på diget.


Efter 1,4 km ad trampestien drej til venstre ned på grusvejen og fortsæt ad denne i sydøstlig retning.


Drej til højre i de næste to T-kryds.


Anden gang I har drejet til højre, går I over Tarm Bybæk.


Grusvejen bliver til asfaltvej.


Umiddelbart efter at have gået igennem en lang venstrekurve drej til højre ad trampestien.


Følg stien venstre rundt i dens naturlige forløb.


Efter nogle meter bliver den til en dobbeltsporet asfaltsti.


Lidt længere fremme løber stien under hovedvejen.


I første kryds efter viadukten drej til højre.


Fortsæt ligeud frem til at stien ender ved Tjørnevej; drej til højre ad Tjørnevej.


For enden af Tjørnevej drej til højre ad Vardevej.


Efter nogle hundrede meter kommer I til campingpladsens indkørsel på venstre hånd.