SHELTERTUR

Det er helt gratis for jer at tage på denne sheltertur. I er selv ansvarlige for at finde vej. Det kan hænde, at trampestier langs Skjern Å er oversvømmet. Der kan ikke reserveres plads i shelterene. I kan lave aftale med campingpladsen, om at få kørt bagage og brænde. Der skal betales for transport og brænde.


1. dag- ved campingpladsens udgang drej til venstre ad cykelstien

- kryds hovedvejen og fortsæt ad cykelstien

- for enden af cykelstien drej til højre ad Blåkildevej

- efter cirka 1,4 km drej til højre ad markvej langs læhegnet

- efter læhegnet drej til venstre og kort efter til højre og følg det andet læhegn

- for enden af markvejen kryds Tarmvej og fortsæt ad asfaltvejen


- for enden af vejen drej til venstre

- i Lønborg drej til højre ad grusvejen Bakkevej

- fra kirkens parkeringsplads gå højre om kirkegården

- fra kirkegårdens nordvestligste hjørne gå ned ad Lønborg Banke og kryds asfaltvejen- fra parkeringspladsen fortsæt ad trampesti langs åen 

- for enden af trampestien tag trækfærgen over til øen

- fortsæt ligeud ad stien frem til næste trækfærge

- kryds åen med trækfærgen

- fortsæt ligeud i retning mod pumpestationen

- cirka midtvejs mellem trækfærgen og pumpestationen drej til højre hen til shelteren2. dag- fra shelterpladsen gå op ad trapperne og drej til højre ad stien

- efter 2 km gå over asfaltvejen og fortsæt ad stien

- efter knap 4 km drej til højre henover Kong Hans' Bro 

- efter at have passeret broen drej til venstre ad stien langs åen

- hvor den fine sti svinger til højre fortsæt ad trampestien langs åen

- gå under jernbanebroen

- ved hovedvejen drej til venstre henover åen - drej straks til højre ad stien, som løber nord for åen i østlig retning

- efter cirka 3,5 km drejer stien skarpt til venstre og fortsætter i nordlig retning

- ved parkeringspladsen fortsæt ad grusvejen i samme retning

- for enden af vejen drej til højre ad Ånumvej mod Albæk

- cirka 220 m efter at have passeret Kodbølvej på højre hånd drej ned på parkeringspladsen på højre hånd


- fra parkeringspladsen fortsæt ind i indhegningen ad den gule rute med uret rundt

- efter at den gule rute er kommet ud af indhegningen går den fra at være en smal trampesti til at følge en fin cykel- og gangsti

- den gule rute drejer til højre mod åen; følg cykel- og gangstien ligeud

- for enden af stien drej til højre

- ved broen drej til venstre ned på stien på denne side af åen

- efter cirka 3 km er I fremme ved shelterpladsen3. dag- følg åen videre opstrøms

- ved asfaltvejen drej til højre henover åen

- følg asfaltvejen rundt til højre og ligeud igennem Borrislejren

- hvor vejen ender drej til venstre

- efter cirka 250 m drej til venstre ad markvejen- for enden af vejen drej til højre

- for enden af grusvejen drej til venstre ad asfaltvejen

- 325 m efter at have passeret Omme Å drej til højre ad Stovstrup Engvej

- hvor grusvejen ender drej til venstre

- hvor grusvejen ender drej til højre

- efter 150 m ad hovedvejen drej til venstre ind i plantagen- sidste gang jeg gik ruten spærrede et væltet træ stien. Det er lettest at gå højre om det væltede træ

- stien bliver smallere for igen at blive bred

- stien ender på en lille parkeringsplads

- fortsæt ind i plantagen på den anden side af asfaltvejen

- få meter fra asfaltvejen drej til højre

- efter at have passeret hundeskoven drej til højre ud til asfaltvejen

- drej til venstre hen forbi Englændergraven

- for enden af vejen drej til højre ad Ådumvej

- 150 m efter jernbanebroen drej til venstre ned igennem Forsøgshaven

- efter at have passeret vandløbet drej til venstre

- for enden af stien drej til højre

- for enden af vejen drej til venstre

- gå højre om Hattemagerens Hus

- for enden af stien drej til højre

- for enden af stien drej til venstre

- efter 850 m drej til højre ad grusvejen

- grusvejen løber igennem min nabos ejendom

- efter et skarpt venstre og højre sving løber vejen langs campingpladsens læhegn

- for enden af vejen drej til venstre, så er I tilbage ved udgangspunktet