Over to broer; 20,5 km


Fra campingpladsens indkørsel drejer I til højre.


Drej igen til højre ind mod Tarm.


Efter 750 m drej til venstre ad Elmevej.Efter knap 150 m drej til venstre ad asfalteret sti.


Knap 250 m efter at have gået under Lønborgvej drej til venstre.


Stien går under Vestre Kvartervej.


Cirka 150 m efter at have gået under Vestre Kvartervej bliver asfaltstien til jordsti. Følg den rundt til højre. Drej til venstre ad asfaltvejen Vestermarksvej.


Efter at have gået over Tarm Bybæk hold til venstre.


I næste kryds drej til venstre mod Tarm Bybæks Grødeplads.


I det skarpe venstresving efter knap 800 m gå ligeud op på diget, hvor der drejes mod højre i østlig retning.For enden af trampestien drej til venstre over broen. Fortsæt ad grusvejen frem til Kong Hans' Bro.


Efter at have passeret broen gå mod højre op til Skjern Bådehavn.


Efter at have passeret den røde bom og det offentlige toilet fortsætter grusvejen rundt i en blød venstrebue langs vandet.Grusvejen bliver til asfaltvej. Efter få meter på asfalt drejer I umiddelbart efter at have passeret bækken til højre ned i skoven.


Efter cirka 70 m drej til venstre.


Efter et par hundrede meter kommer I ud på et åbent stykke. Sæt kursen venstre omkring transformatorstationen.


Drej til højre ad Birkvej. Efter få meter passeres jernbanen.


Drej til højre ved Lidl.


Fortsæt ligeud i lysreguleringen.


Efter 400 meter drej til venstre ad grusvejen.
Efter 1 km passeres Pumpestation Øst.


Efter yderligere 750 m svinger grusvejen skarpt til venstre. Drej i stedet for til højre op på diget og fortsæt ad stien i østlig retning væk fra pumpestationen.


Efter 1,9 km drej til højre ad trampesti.


Efter få meter drej til højre hen mod Lundenæsbroen (er magen til Kong Hans' Bro).


Efter at have passeret broen gå ad grusvejen i sydlig retning.Efter 2,2 km drej til højre ad asfaltvejen.


Efter 150 m drej til venstre ind i skoven. Sidst jeg var på ruten, var skovstien spærret af et stort træ; det er lettest at gå højre omkring træet.Skovstien bliver smallere og smallere for igen at blive bredere, og bliver så til markvej med marker på begge sider og ender så på en rasteplads i Tarm Kommuneplantage.


Fortsæt ligeud over asfaltvejen.


Få meter fra asfaltvejen drej til højre.


Skovstien løber parallelt med asfaltvejen. Efter at have passeret hundeskoven løber skovstien ud til asfaltvejen; drej til venstre.


Efter få meter drej til højre ad Ådumvej.


Umiddelbart efter at have gået over jernbanen fortsæt til venstre ned igennem Forsøgshaven.


Sæt kursen venstre omkring friluftsscenen. Gå over broen. Fortsæt med vandhullet på højrehånd. Hvor stien drejer til højre for at følge vandhullet rundt hold til venstre ad stien ind imellem træerne. Efter 100 m kommer I ud til asfaltvej lige overfor plejehjemmet.


Drej til venstre hen mod Hattemagerens Hus. Gå højre om huset. Ved det sydvestlige hjørne af grunden drej til højre.


Efter godt 100 m er I igen på asfalt; drej til venstre.650 m efter byskiltet drej til højread grusvejen.


Efter 400 m passere I min nabos ejendom.


Fortsæt ad grusvejen langs campingpladsens læhegn.


For enden af grusvejen drej til venstre. Efter godt 100 m er I fremme, hvor I startede.