Vandring til Trækfærgerne. Afstand 22,9 km (der kan på dagen komme små ændringer af ruten).

Vandringen starter fra parkeringspladsen på Birkelund Camping & Outdoor. Du kan deltage i vandringen den 28/5, 17/7, 2/9 og 19/10. Alle dage mødes vi kl. 10. Vi vandrer med en hastighed på knap 5 km/t.

Vi holder pause på Lønborg Banke, og nyder udsigten over Skjern Enge. I engene er der et rigt fugleliv - ser vi mon en havørn, en skestork eller en sølvhejre? 

Vi vandrer videre langs åen til de to trækfærger, som går over hvert sit åløb. Ved hjælp af en stålwire er det muligt ved egen kraft at trække sig over de to åløb. Mellem de to færger går man på den lille ø Kalvholm.


Tilbage på fastlandet kan Pumpestation Nord besøges. På pumpestationenfortælles der på plancher om landbruget og livets udvikling i Skjern Ås delta. Lille men meget informativ udstilling om området; jeg supplerer gerne med min viden.


Fra pumpestationens tag er der en storslået udsigt over ådalen.


Få meter fra pumpestationen ligger Provstgaards Hus, som i 1922 blev bygget af to brødre. Huset blev opført på Ternholm, som var en holm midt i Skjern Ås delta. Huset ligger tæt ved den gamle vej-føring gennem deltaet.

De to brødre levede af fiskeri og jagt. De var på flere måder foregangsmænd. De var nogle af de første til at bruge båd i deres erhverv, og nogle af de første i Skjern-området til at få telefon. Telefonforbindelsen brugtes til at orientere sig om aktuelle priser på skind og fisk. I huset er der en lille udstilling.


Turen går videre til Kong Hans' Bro. Broen er bygget tæt på det sted, hvor man under gravningen af det nye åløb fandt stolperester fra en bro fra omkring år 1105.

Ved broen kan man desuden se en mindesten over Kong Hans, som envinterdag i 1513 faldt i vandet på dette sted og pådrog sig en lungebetændelse, der senere kostede ham livet.

Broens kraftige pyloner er gjort af såkaldte flådeege, som egentlig skulle have været brugt til krigsskibe. De blev plantet i 1807 efter tabet af den danske flåde til englænderne.


Der vil senere komme information om bål, hygge og eventuelt bespisningefter vandringen.


Med forbehold for ændringer.