Vandring til Kong Hans' Bro og Lundenæsbroen. Afstand 20,3 km (der kan på dagen komme små ændringer af ruten).

Vandringen starter fra parkeringspladsen på Birkelund Camping & Outdoor. Du kan deltage i vandringen den 20/5, 6/7, 19/8 og 17/10. Alle dage mødes vi kl. 10. Vi vandrer med en hastighed på knap 5 km/t.

Fra campingpladsen sætter vi kursen ud af byen ad villakvarternes stisystemer. Vi følger Tarm Bybæk et stykke. Efter cirka 7 km holder vi kaffepause ved Kong Hans' Bro.

Broen er bygget tæt på det sted, hvor man under gravningen af det nye åløb fandt stolperester fra en bro fra omkring år 1105. Ved broen kan man desuden se en mindesten over Kong Hans, som en vinterdag i 1513 faldt i vandet på dette sted og pådrog sig en lungebetændelse, der senere kostede ham livet. Broernes kraftige pyloner er gjort af såkaldte flådeege, som egentlig skulle have været brugt til krigsskibe. De blev plantet i 1807 efter tabet af den danske flåde til englænderne. Ved broen er der informationstavler om Kong Hans og Skjern Å; jeg supplerer gerne med min viden.

Turen går videre langs Skjern Å. Skjern Å er Danmarks vandrigeste vandløb og fjerde længste å. Åen er tidligere kaldt Lønborg Å. Åen udspringer på den jyske højderyg omkring 24 kilometer nordvest for Vejle. Det er omtrent samme sted, som Gudenåen har sine kilder. Skjern Å er kendt for sine laks, som vandrer op i åen for at gyde. Åens laks bliver særligt store. Der er fanget laks på over 20 kg i Skjern Å. Den største på 26,5 kg og 136 centimeter blev fanget af Dinesen i 1954.


Efter at have passeret Lundenæsbroen sættes kursen mod Tarm Kommuneplantage. Vi holder pause i plantagen.


Afslutningsvis på turen kommer vi forbi Englændergraven, gennem Forsøgshaven og forbi Hattemagerens Hus.


Der vil senere komme information om bål, hygge og eventuelt bespisning efter vandringen.


Med forbehold for ændringer.