Vandring til Pumpestation Sydøst,Lønborg Banke og mindestenen for Lille Axel. Afstand 18,1 km (der kan på dagen komme små ændringer af ruten).

Vandringen starter fra parkeringspladsen på Birkelund Camping & Outdoor. Det er muligt at deltage i denne vandring den 17/6, 5/8 og 16/10. Alle datoer mødes vi kl. 10. Vi vandrer med en hastighed på knap 5 km/t.

Fra campingpladsen sætter vi kursen ud af byen ad villakvarternes stisystemer. Vi følger Tarm Bybæk, og sidenhen i Skjern Enge følger vi Skjern Å. I engene er der et rigt fugleliv - ser vi mon en havørn, en skestork eller en sølvhejre? Efter cirka 6 km holder vi kaffepause ved Pumpestation Sydøst. På pumpestationen er der en informationstavle om Skjern Å; jeg supplerer gerne med min viden.

Vi holder pause på Lønborg Banke, og nyder udsigten over Skjern Enge.


Turen går videre forbi Lønborg Kirke. Ikke langt udenfor Lønborg går turen videre ad markveje gennem det åbne agerland til Lønborggård Plantage. Vi holder en kort kaffepause et passende sted i plantagen. De to sidste gange jeg har vandret i plantagerne, har jeg set kronvildt.

I BlåkildePlantage finder vi mindestenen for Lille Axel. Han blev i 1918 myrdet her. Jeg forsøger efter bedste evne at genfortælle den barske historie.

Der vil senere komme information om bål, hygge og eventuelt bespisning efter vandringerne.


Med forbehold for ændringer.