Vandring til Lønborg Banke, Skjern Enge Naturcenter, Lønborg Hede og mindestenen for Lille Axel. Afstand 27,9 km (der kan på dagen komme små ændringer af ruten).

Vandringen starter fra parkeringspladsen på Birkelund Camping & Outdoor. Turen vandres den 16/9 og den 20/10. Alle dage med start kl. 10. Vi vandrer med en hastighed på knap 5 km/t.

Vi sætter kursen mod Lønborg. Vi holder pause på Lønborg Banke, og nyder udsigten over Skjern Enge.

Turen går videre forbi Lønborggård hen til Skjern Enge Naturcenter, hvor det er muligt at se den fine fugleudstilling.


Efter vi er gået gennem Vostrup kommer vi til Lønborg Hede. Over Lønborg Hede sætter vi en kompaskurs. Har du ikke prøvet det før, kan du her i praksis se hvordan det gøres.

Lønborg Hede er er et hedeområde på ca. 350 ha beliggende sydvest for Tarm, som ejes af Naturstyrelsen. Heden er udpeget som habitatområde og er en del af et større naturområde. Heden er mod nord og syd omgivet af landbrugsarealer, mens der mod sydøst og vest er skov og naturarealer.

På vejen hjem går vi igennem Blåkilde Plantage. Her finder vi mindestenen for Lille Axel. Han blev i 1918 myrdet her. Jeg forsøger efter bedste evne at genfortælle den barske historie.


Der vil senere komme en udmelding om bål, hygge og bespisning efter vandringerne.


Med forbehold for ændringer.