Vandring til den japanske kirsebærtræsalle i Tarm, Pumpestation Sydøst, Lønborg Banke og mindestenen for Lille Axel. Afstand 18,4 km (der kan på dagen komme små ændringer af ruten).

Vandringen starter fra parkeringspladsen på Birkelund Camping & Outdoor. Vi mødes den 5/5 kl. 10. Vi vandrer med en hastighed på knap 5 km/t.

Fra campingpladsen sætter vi kursen mod byen. Vi krydser fingre for at den japanske kirsebærtræs-alle står i fuldt flor. Ud af byen fortsætter turen langs Tarm Bybæk og sidenhen i Skjern Enge langs Skjern Å. I engene er der et rigt fugleliv - ser vi mon en havørn, en skestork eller en sølvhejre? Efter 6,4 km holder vi kaffepause ved Pumpestation Sydøst. På pumpestationen er der en informationstavle om Skjern Å; jeg supplerer gerne med min viden.


Vi holder pause på Lønborg Banke og nyder udsigten over Skjern Enge.

Turen går videre forbi Lønborg Kirke. Ikke langt udenfor Lønborg går turen videre ad markveje gennem det åbne agerland til Lønborggård Plantage. Vi holder en kort kaffepause et passende sted i plantagen. De to sidste gange jeg har vandret i plantagerne, har jeg set kronvildt.

I Blåkilde Plantage finder vi mindestenen for Lille Axel. Han blev i 1918 myrdet her. Jeg forsøger efter bedste evne at gen-fortælle den barske historie.

Tilbage på campingpladsen tændes der bål og der serveres suppe. Der kan også købes øl og sodavand.


Med forbehold for ændringer.