Biodiversitet


Fælles indsats


På Birkelund Camping & Outdoor gør vi noget for biodiversiteten. Vi kan ikke redde hele Jorden ved vores lille indsats, men det er vigtigt at holde sig for øje, at vi hver især kan gøre en lille indsats, som alt i alt bliver til en stor indsats.


Græsstykket nord for boldbanen nyslået. Stadig kan man stien som er populær rute for hundelufterne


Lader græsset gro


Det kunne se ud som dovenskab, når vi blot lader græsset gro. Allerede i 2019 lod vi to arealer på i alt cirka 4.000 kvm. stå uklippet hen. Det mindste areal ligger ved legepladsen. Det store areal ligger nord for boldbanen. Der er klippet en sti gennem det høje græs. Stien er blevet en populær hundelufterrute.


Græsset på det store areal bliver kun slået en gang om året. Det afslåede græs bliver revet sammen og kørt bort; det må ikke ligge og formulde og give fornyet næring. Det tilstræbes at jorden er næringsfattig; det vil give plads til nye planter, som vil tiltrække flere og nye arter insekter.


Kvashegnet ved Lille Kirgisien. Et kvashegn fungere som et insekthotel, men andre smådyr kan også søge bo her


Kvashegnet


Ved Lille Kirgisien er etableret pladsens første kvashegn. Hegnet er opført helt uden brug af skruer eller søm. Med cirka en meters mellemrum er sat to rækker af pæle i jorden. Op mod pælene er lagt kæppe, som holder på kvaset, som er mast ned i midten.


Kvashegnet virker som et kæmpe insekthotel. Bunken af kvas giver masser af muligheder for insekterne til at gemme sig. Hegnet vil også tiltrække pindsvin og småfugle.


I det enkelte kvashegn er der ikke plads til alt det afklip, som vi laver. I langt højere grad end tidligere lader vi kvas blive liggende i læhegnene; her tiltrækker vedet, som går i forrådnelse, også smådyr. Ligeledes sparer vi turer til genbrugspladsen med deraf mindre CO2-udledning.


Blåhat tiltrækker insekter. Godt for biodiversiteten


Planter insektvenligt


Fremadrettet bestræber vi os på at så og plante insektvenlige planter. Det skal være i Danmark hjemmehørende arter som eksempelvis vild gulerod, blåhat og røllike.


Ved siden af hytterne har vi etableret det første bed. Et gammelt guldfiskebassin har i en årrække fungeret som en al for våd sandkasse. I efteråret 2020 slog vi den gamle beton op. Det var så nærliggende at blande det tiloversblivende sand med jorden, så vi får et næringsfattigt bed. Der blev sået i bedet i foråret 2021.


I serien Giv os naturen tilbage | Se online her | DRTV med Bonderøven kan du se og lære meget mere om emnet.


På dette link Biodiversity & Coronaviruses (worldenvironmentday.global) kan du læse meget mere om vigtigheden af en stor biodiversitet.