Historie


Landbrug med frugtplantage


Birkelund Camping & Outdoors historie går helt tilbage til 1960. Frem til 2020 var navnet Tarm Camping. I starten var det kun en teltplads placeret i den vestlige ende af grunden.


Tidligere blev grunden brugt til at drive landbrug med frugtplantage. De fleste af bygningerne er opført tilbage i 1940’erne. Det har været et lille husmandssted med kun ganske få hektarer jord. Landbruget bestod i sin tid af både grise, køer, et par heste og en masse høns. Måske har en lille grå Ferguson-traktor tøffet rundt på markerne.


I 50’erne var det hårde tider for de små husmandsbrug i Danmark. En ny måde at tjene penge på var at åbne en campingplads.


Landbrugsejendommen Birkelund; senere Tarm Camping; nu Birkelund Camping & Outdoor


Tarm Camping


Gennem årene har campingpladsen groet fra vest mod øst, vænge for vænge. Det har hele tiden været med fokus på at plante brede læhegn mellem vængerne for at sikre læ fra alle vindretninger. I læhegnene findes både harer, egern, pindsvin og en masse småfugle. Af og til hænder det endda, at et rådyr eller en havørn kigger forbi. I 2020 var der ynglende flagspætter i det nordligste læhegn.


Det tidligere stuehus fungerer i dag som værtens privatbolig. De gamle staldbygninger og udhuse er forvandlet til kiosk, reception, fællesrum, værksted, ferielejlighed, samt diverse lagerrum.


Tilbage i 1980’erne blev der anlagt en servicebygning og swimmingpool. Gennem årene er mange af opgaverne på campingpladsen udført med frivillig arbejdskraft; en ånd vi stadig holder i hævd på pladsen. Alle hjælper hinanden.


Fortelt og campingvogn på daværende Tarm Camping


Camping og outdoor


I 2020 ændredes navnet fra Tarm Camping til Birkelund Camping & Outdoor.


På gamle matrikelkort er det fundet, at ejendommen tidligere hed Birkelund. Alle danskere ved, at Tarm er en god vestjysk by, men mange udenlandske gæster bruger eksempelvis Google Translate, hvor oversættelsen bliver ganske forkert!


Camping er det ene solide ben, som Birkelund Camping & Outdoor vil stå på i årene fremover. I outdoor-segmentet er der i disse år et stort udviklingspotentiale, hvor flere og flere turister søger mod natur og bæredygtighed. Processen startede så småt her, da det blev kendt, at man arbejder på at oprette Nationalpark Skjern Å.